Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Sesja ze stawkami

Ocena 0/5

Przebieg LII Sesji Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada był momentem ważnych decyzji i hołdu dla wybitnych osobowości. Na samym początku, Przewodnicząca Rady Miejskiej Joanna Błaszak uczciła minutą ciszy pamięć Arnolda van Houdt, Honorowego Mieszkańca Gminy Pakość, który przyczynił się z pasją do rozwoju współpracy między Gminą Pakość a Gminą Bladel-Netersel. Jego zaangażowanie zaowocowało licznymi kontaktami, patronatem akcji darów dla mieszkańców oraz porozumieniem podpisanym między gminami, umacniając przyjaźń i zrozumienie kultury obu społeczności.

Nie zapomniano również o uczczeniu drugiej rocznicy śmierci śp. Ryszarda Kuflewicza, byłego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, Radnego, którego działalność pozostawiła trwały ślad w historii naszego samorządu i społeczeństwa.

Podczas tej sesji podjęto szereg istotnych uchwał, determinujących kierunek rozwoju naszej gminy.

1. Zmiana w budżecie na rok 2023:

Podjęto decyzję o zmianach w budżecie gminy na rok 2023. Nowe ustalenia nie wpłynęły jednak na wynik budżetu.

2. Zmieniono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pakość na lata 2023-2034:

Zwiększono plan dochodów do kwoty 63 524 359,46 zł oraz plan wydatków do kwoty 69 994 277,91 zł. Te zmiany nie wpłynęły na ogólny wynik budżetu gminy.

3. Dokonano zmian stawek podatku od nieruchomości:

Stawki podatku od nieruchomości zdecydowano podwyższyć średnio o 15,27% w porównaniu z rokiem 2023. Stawki roczne zostały ustanowione na różne kategorie nieruchomości:

Od gruntów:

• Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni – 1,34 zł
• Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami pływającymi jezior i zbiorników sztucznych od 1ha powierzchni – 6,66 zł
• Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego od 1m2 - 0,71 zł
• Obszarów objętych rewitalizacją i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym od 1m2 - 4,39 zł

Od budynków lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej:

• Mieszkalnych – 1,15 zl
• Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności – 33,10 zł
• Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałami siewnym – 15,50 zł
• Związanych z udziałem świadczeń zdrowotnych o działalności leczniczej – 6,75 zł
• Pozostałych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 11,17 zł

4. Obniżono średnią cenę skupu żyta:

Rada Miejska, korzystając z uprawień wynikających z przepisów o podatku rolnym, obniżyła średnią cenę skupu żyta na rok 2024 do kwoty 76,00 zł za 1 dt. w celu uniknięcia nadmiernego obciążenia podatników podatkiem rolnym.

5. Określono stawki podatku od środków transportu:

Stawki uległy podwyższeniu o 15%, co szacuje się, że przyniesie wyższe wpływy z tego tytułu.

Od samochodów ciężarowych:

• Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 860,00 zł
• Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1365,00 zł
• Powyżej 9 ton do 12 ton – 1639,00 zł

Od ciągników siodłowych i balastowych:

• Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 2009,00 zł
• Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 2009,00 zł
• Powyżej 9 ton do 12 ton – 2009,00 zł

6. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024:

Podjęto uchwałę dotyczącą współpracy z organizacjami pozarządowymi, mając na celu stworzenie lepszych warunków dla rozwoju lokalnych inicjatyw i struktur działających na rzecz społeczności.

7. Wparcie programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2024-2028:

Podjęto decyzję o dalszej kontynuacji wsparcia w tym zakresie realizacji od 2024 r. wieloletniego rządkowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 umożliwiającego udzielenie wsparcia w zakresie dożywiania grupom najsłabszym społecznie, osobom i rodzinom zagrożonym ubóstwem, dzieciom, osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym.

8. Warunki przyznania pomocy sąsiedzkiej:

Usługi w formie pomocy sąsiedzkiej świadczone są dorosłym osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Szczegółowo określono zakres usług w tym obszarze, obejmującym pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych oraz podstawą opiekę higieniczno-pielęgniarską.

9. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Podwyższono opłaty za selektywne gospodarowanie odpadami do kwoty 29,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. W przypadku niesegregowania odpadów, opłata została podniesiona do 58,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

10. Sprzedaż nieruchomości gruntowych i ich przeznaczenie:

Wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Nadnoteckiej oznaczonej jako dz. nr 218/1 oraz nieodpłatnym przekazaniu na rzecz Gminy Pakość nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr 284/34 położonej w miejscowości Łącko.

Dodatkowo, omówiono bieżące sprawy związane m.in. z utrzymaniem czystości terenów zielonych w Gminie Pakość oraz kwestie dotyczące poprawy jakości drogi przy ul. Fabrycznej.

Galeria zdjęć

1. Prezydium 2.Władze Samorządowe 3. Wystąpienie Skarbnika Gminy Sławomira Majchrzaka 4. Radni Rady Miejskiej w Pakości 5. Wystąpienie Kierownika Referatu Organizacyjnego i Komunikacji Społecznej Sylwii Rygielskiej 6. Wystąpienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości Katarzyny Kurowskiej 7. Wystąpienie Sekretarz Gminy Joanny Zemełki 8. Radni Rady Miejskiej w Pakości podczas obrad
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.