Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Kontakt

Obowiązek informacyjny RODO fanpage Facebook

I. Administratorem danych osobowych jest
Burmistrz Pakości z siedzibą 88-170 Pakość, ul. Rynek 4, tel. 525665024, e-mail: um@pakosc.pl, właściciel fanpage’a Gminy Pakość https://www.facebook.com/gminapakosc zwanego dalej fanpage’em.
Z Administratorem danych można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej  um@pakosc.pl  lub pisząc na jego adres podany wyżej.
Administrator powołał Inspektora Ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl 

II. Zakres, cele, kategorie i podstawy prawne przetwarzania danych
1.    Administrator przetwarza dane osób, które:
a.    dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”
b.    opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage ‘u
c.    zgodę na zamieszczenie swojego wizerunku lub innych danych osobowych na  fanpage ‘u

2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników fanpage’a Gminy Pakość w celu:
a.    promocji Gminy Pakość
b.    informowania o jego aktywności
c.    promowania różnych wydarzeń, które organizuje Gmina Pakość
d.    budowania i utrzymania społeczności związanej z Gminą Pakość
e.    komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości)
f.    w celu analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a

3. Kategorie danych:
a.    identyfikator Facebooka zazwyczaj zawierający imię i nazwisko
b.    podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez użytkownika na jego własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook
c.    inne dane w zakresie opublikowanym przez użytkownika na jego własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook
d.    zdjęcie profilowe
e.    inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik; umieszczanie zdjęć pod  postami jest ze strony użytkownika dobrowolne
f.    treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu Administrator może uzyskać dane takie jak adres e-mail, numer telefonu oraz opis, który użytkownik zawarł w związku z okolicznościami korespondencji)
g.    anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook
h.    kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku
i.    wizerunek lub inne dane osób, które wyraziły zgodę na ich publikację na fanpage ’u Gminy Pakość

4. Dane wymienione w pkt. 1 a) i 1 b) są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym  – promocja Gminy Pakość. Dane wymienione w pkt. 1. c) są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO – na podstawie udzielonej zgody.

III. Odbiorcy danych
Dane osobowe przetwarzane na fanpage’ u Gminy Pakość mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:
•    podwykonawcom –  czyli podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym podmiotom świadczącym usługi wsparcia IT
•    podmiotom, którym Administrator jest zobowiązany przekazać dane użytkowników na podstawie obowiązujących przepisów prawa
•    właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy. 
Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkowników poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook, który może je przekazywać poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego na teren USA – wiąże się to z brakiem możliwości ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wizerunku, jego usunięcia po wycofaniu zgody, braku odpowiednich zabezpieczeń i ochrony danych osobowych.

IV. Okres przechowywania danych
Dane użytkowników fanpage’a Gminy Pakość będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów: 
•    informacje na temat użytkowników zawarte w ich prywatnych wiadomościach będą przechowywane na czas odpowiedzi na ich pytania lub do momentu zakończenia współpracy
•    informacje zawarte w komentarzach użytkowników będą dostępne do czasu usunięcia ich przez autora
•    dane osobowe gromadzone przez Facebook, jak historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka
•    dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub zakończenia prowadzenia fanpage’a przez Administratora
•    dane przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO – na podstawie udzielonej zgody – do czasu cofnięcia zgody z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook 
•    dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

V. Prawa użytkowników fanpage’a
W związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje użytkownikom:
•    prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii
•    prawo do sprostowania (poprawiania) danych
•    prawo do usunięcia danych
•    prawo do ograniczenia przetwarzania danych
•    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
•    prawo do przenoszenia danych
•    prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na jej podstawie przed jej cofnięciem.
Z powyższych praw można skorzystać, przesyłając wiadomość na  adres e-mail Administratora podany w pkt. I lub list przesłany pocztą tradycyjną na  adres pocztowy podany w pkt I.

VI. Skarga do organu nadzorczego
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje użytkownikom prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, infolinia tel.: 606 950 000), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

VII. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawiania komentarzy. 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.